Menu

GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

GÖMÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

            24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayınlanmış ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Tebliğinin sınavın gerçekleştirilmesi ve ve ilanı başlıklı 39. maddesinin 5. fıkrasında;

"Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz."

Denilmiş olup, bu madde gereğince Gömü Belediyesinde oluşturulan "Sınav Komisyonu" nca ilgili KHK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılan sınav sonuçlarını gösterir tablo ekte sunulmuştur.

Sonuçlara Tebliğin 40. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 19.03.2018 Pazartesi   günü mesai bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Afyonkarahisar Valiliğinde oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurabilirler.

            İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur. 16.03.2018

SN

ADI SOYADI

SONUÇ

1

HÜSEYİN DURMUŞ

BAŞARILI

2

ÇAĞLAR ÇOLAK

BAŞARILI

3

İBRAHİM YEŞİL

BAŞARILI

4

İZZET EROL

BAŞARILI

     
Son DüzenlenmeCuma, 16 Mart 2018 09:07
yukarı çık
Info for bonus Review William Hill here.